Aktualności

28.12.2023

Główne korzyści i wyzwania wdrażania DevOps

DevOps cieszy się coraz większą popularnością, głównie wśród firm związanych z sektorem nowoczesnych technologii. Warto wspomnieć, że sama nazwa tego podjęcia wzięła się z połączenia dwóch słów: development (rozwój) i operations (operacje), które świetnie odzwierciedlają jego specyfikę. Metoda DevOps skupia się na zwiększeniu efektywności realizacji projektów. Przejście na ten system nie zawsze jednak jest łatwe, szczególnie jeśli pracownicy mają inne przyzwyczajenia. Sprawdź, jakie są najważniejsze korzyści i wyzwania związane z DevOps!

Poprawa komunikacji i zbudowanie zaufania między zespołami

Kluczową korzyścią stosowania metody DevOps jest poprawa komunikacji pomiędzy zespołami, które do tej pory pracowały osobno. Aby jednak tak się stało, należy stworzyć poszczególnym teamom odpowiednie warunki do wspólnej pracy. W tym celu trzeba użyć nowoczesnych narzędzi i technologii, które usprawnią współpracę działu programistów i administratorów. Warto też umożliwić obu zespołom pracę w jednym pomieszczeniu. W kontekście poprawy komunikacji ważną kwestią i zarazem kluczowym wyzwaniem jest także zbudowanie wzajemnego zaufania między zespołami. Wspólne realizowanie projektu znacznie zbliża oba teamy, które jednocześnie mają świadomość większej odpowiedzialności za wykonanie danego zlecenia. W DevOps współpracujące ze sobą zespoły zajmują się tworzeniem aplikacji czy oprogramowania od rozwoju po produkcję i utrzymanie.

Szukasz pracy w IT jako programista DevOps? Odwiedź portal theprotocol.it i sprawdź ogłoszenia ze swojego regionu!

Szybka realizacja projektu

Niewątpliwie jednym z największych atutów wdrażania DevOps jest też szybsza realizacja danego projektu – w porównaniu z zespołami, w których nie stosuje się tej metody pracy. Team wykonujący zlecenia z uwzględnieniem zasad DevOps znacznie sprawniej dostarcza gotowe oprogramowanie. Warto podkreślić, że większa wydajność zespołu wiąże się także z rosnącą satysfakcją pracowników. Dodatkowo efektywniejsza praca pozwala znacznie szybciej rozwiązywać bieżące problemy. Niemały wpływ ma na to automatyzacja poszczególnych procesów tworzenia oprogramowania czy aplikacji. Wyzwaniem jest zatem udostępnienie pracownikom odpowiednich narzędzi do automatyzacji oraz monitoringu cyklu życia produktu w czasie rzeczywistym, aby można było na bieżąco wprowadzać niezbędne zmiany.

A może chcesz pracować jako admin IT? Poznaj najnowsze oferty z działu ,,administrator IT praca’’ i przekonaj się, czy masz szansę na zdobycie zatrudnienia!

Ciągłe doskonalenie się zespołu

Znamienną korzyścią wdrażania DevOps jest także doskonalenie się zespołu. W przypadku tej metodologii pracy kluczowymi założeniami są ciągła integracja oraz ciągłe dostarczanie, a także na końcowym etapie – ciągłe wdrażanie. Co konkretnie kryje się pod tym pojęciami? Ciągła integracja jest procesem, w którym zmiany kodu są regularnie integrowane z jego głównym repozytorium. Ciągłe dostarczanie z kolei oznacza automatyczne testowanie i przygotowywanie kodu do produkcji. Z kolei ostatni etap, czyli ciągłe wdrażanie, wiąże się z automatycznym przesyłaniem kodu do produkcji. Warto podkreślić, że zespół pracujący według filozofii DevOps bardzo często testuje nowe narzędzia, aby poprawić efektywność realizacji powierzonych projektów. Wyzwaniem jest zatem konieczność udostępnienia pracownikom odpowiednich technologii, pozwalających na przyspieszenie pracy nad danym zleceniem.

Więcej informacji na temat DevOps znajdziesz na blog.theprotocol.it.

Podsumowanie

Warto zdecydować się na wykorzystanie w firmie DevOps, aby dzięki temu udało się poprawić efektywność pracy całego zespołu. Właśnie wspomniane podejście pomaga poprawić komunikację między teamami, a dzięki wspólnej odpowiedzialności za dany projekt wpływa także na zbudowanie wzajemnego zaufania.

Artykuł przygotowany w ramach współpracy przez theprotocol.it.

Pobierz raport