Dofinansowanie szkoleń z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Informacje o terminach naboru wniosków, sposobie ich składania (papierowo lub elektronicznie) oraz dostępności i wysokości dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności lub miejsca siedziby pracodawcy.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Dofinansowanie można otrzymać na przeszkolenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy muszą zdobyć umiejętności w obszarze IT w związku z rozwojem nowych technologii i narzędzi stosowanych w firmach. Aby otrzymać dofinansowanie z KFS konieczne jest spełnienie obu powyższych warunków.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego finansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. firmy zatrudniającej do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

Uwaga! Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak aplikować?

  • Wybierz odpowiednie szkolenie z oferty SysOps/DevOps Polska.
  • Skontaktuj się z Urzędem Pracy, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz wsparcie niezbędne do wypełnienia wniosku.
  • Pobierz wniosek ze strony Urzędu Pracy lub odbierz go osobiście.
  • Uzupełnij wniosek korzystając ze wsparcia Urzędu Pracy oraz naszej Fundacji.
  • Gotowy wniosek złóż we właściwym Urzędzie Pracy. Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej – w zależności od wymagań konkretnego Urzędu Pracy.
  • Uzbrój się w cierpliwość i poczekaj na decyzję – weryfikacja wniosku trwa minimum 30 dni.

Masz pytania albo potrzebujesz pomocy?

Odezwij się do nas na [email protected] albo zadzwoń pod numer +48 221 855 557.

O nas

Paweł Ufnalewski i Mariusz Dalewski od zawsze żyli w pracy i po pracy światem IT. W 2015 roku założyli na Facebooku grupę SysOps/DevOps Polska. 3 lata później udało się sformalizować działania i dziś jesteśmy Fundacją. SO/DO Team w tym czasie się powiększył i moderuje cztery grupy na Facebooku, których łączna liczba uczestników przekroczyła 64 000.

SO/DO organizuje również cykliczne spotkania dla osób zainteresowanych tematyką SysOps, DevOps i SecOps. Spośród specjalistów wybraliśmy najlepszych w swoich dziedzinach i stworzyliśmy z nimi pełnowymiarowe szkolenia. Wspieramy też inne konferencje polskie i zagraniczne występując w roli prelegentów czy partnerów społecznościowych.

Pobierz raport