Aktualności

12.01.2024

Poznaj bliżej AWS w Gdańsku!

Pierwsze spotkanie po Nowym Roku w Gdańsku już 15 lutego. Na SysOps/DevOps Gdańsk MeetUp #17 zagłębimy się w tematyce AWS w praktycznym zastosowaniu! 

Podczas pierwszej prezentacji skupimy się na Business Continuity, czyli zapewnieniu ciągłości działania usług – przy wykorzystaniu chmury AWS. Omówione zostanie kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem i minimalizacji potencjalnych przerw w dostępie do usług. Krzysztof Kąkol pokaże strategie tworzenia środowisk wysokodostępnych (HA) oraz planów disaster recovery. W ramach prezentacji przedstawione będą także case study oraz narzędzia dostępne w AWS, które pozwalają ułatwić to trudne zadanie.

Pozostając w tematyce AWS, w trakcie drugiej prelekcji Grzegorz Adamowicz opowie o automatyzacji zmian w infrastrukturze IT przy pomocy IaC: Terraform i Atlantis. Używając Terraforma lub innego projektu bazowanego na Terraformie jest ryzyko, że częste zmiany aplikowane do infrastruktury manualnie doprowadzą do awarii systemu, którym zarządzamy. Atlantis (runatlantis.io) to projekt z otwartym źródłem, którego można użyć do automatycznego aplikowania tych zmian w centralnym miejscu. Atlantis ponadto pilnuje, żeby zmiany były wprowadzane bezpiecznie – jedna po drugiej. W prezentacji Grzegorz pokaże, jak skonfigurować Atlantisa i jak używać go w codziennej pracy.

Skorzystajcie z wolnego wieczoru do poszerzenia swoich kontaktów i spędzenia czasu na uzupełnieniu wiedzy. Startujemy o 18:00 w biurze Kainos.

Zapisy i szczegóły wydarzenia: bit.ly/SODOGda17

Pobierz raport