Aktualności

08.12.2021

Dofinansowanie szkoleń SysOps/DevOps Polska z KFS

Czy wiedzieliście, że na szkolenia organizowane przez SysOps/DevOps Polska można uzyskać dofinansowanie z KFS?

KFS, a dokładniej – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego finansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. firmy zatrudniającej do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS?

Przede wszystkim należy skontaktować się z Urzędem Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności lub miejsca siedziby pracodawcy. Tam możecie uzyskać informacje o naborach wniosków i zweryfikować dostępność środków.

Na każdym etapie starań o uzyskanie dofinansowania możecie się również zwrócić z prośbą o pomoc do nas – wystarczy wysłać maila na [email protected]. Pomożemy Wam m.in. w wypełnieniu wniosku oraz w ustaleniu, które z naszych szkoleń najlepiej spełni Wasze oczekiwania. Chętnie odpowiemy też na Wasze dodatkowe pytania dotyczące dofinansowań szkoleń.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj: sysopspolska.pl/kfs.