Multimedia

Prelegent:
Brian Nutt, Charles Xu

[#359] Multi-Cloud Istio at Snowflake

PL
Snowflake jest multi-chmurowy. Podobnie jest z jego infrastrukturą. Nawet z Kubernetes i Istio, multi-chmura jest trudna ze względu na elementy charakterystyczne dla niej. Nasi prelegenci omówią wyzwania, przed którymi stanęli, rozwiązania, których szukali, wnioski i zmiany, które wprowadzili. Konkretne tematy obejmują m.in.: autoskalowanie bramy Istio, skrypt Lua do nadawania priorytetu określonym aplikacjom w ruchu (problem z limitem prędkości dostawcy chmury), wyzwania związane z trwałymi połączeniami TCP, Azure NLB, wsparcie dla starszych klientów, którzy nie używają SNI, aktualizacja Istio do wersji blue-green, zgodność z ITAR i FIPS oraz instancje ARM.

ENG
Snowflake is multi-cloud. So is its infrastructure. Even with Kubernetes and Istio, multi-cloud is hard because of cloud-specific primitives. Our speakers will elaborate on the challenges they faced, the solutions they sought, the lessons and revisions they had. Specific topics include: autoscaling Istio gateway, Lua script to prioritize certain app in traffic (cloud provider rate limit issue), challenges with TCP persistent connections, Azure NLB, support legacy clients who do not use SNI, Istio blue-green upgrade, ITAR and FIPS compliance, ARM instances

Jesteście zainteresowani pracą w firmie Snowflake? Zajrzyjcie na ich stronę: https://careers.snowflake.com/us/en/

Zapraszamy również na kanał naszego Partnera:
https://www.youtube.com/c/SnowflakeInc

Are you interested in working for Snowflake? Take a look at their website: https://careers.snowflake.com/us/en/

We also invite you to our Partner’s channel:
https://www.youtube.com/c/SnowflakeInc

Zobacz także:

O nas

Paweł Ufnalewski i Mariusz Dalewski od zawsze żyli w pracy i po pracy światem IT. W 2015 roku założyli na Facebooku grupę SysOps/DevOps Polska. 3 lata później udało się sformalizować działania i dziś jesteśmy Fundacją. SO/DO Team w tym czasie się powiększył i moderuje cztery grupy na Facebooku, których łączna liczba uczestników przekroczyła 52 000.

SO/DO organizuje również cykliczne spotkania dla osób zainteresowanych tematyką SysOps, DevOps i SecOps. Spośród specjalistów wybraliśmy najlepszych w swoich dziedzinach i stworzyliśmy z nimi pełnowymiarowe szkolenia. Wspieramy też inne konferencje polskie i zagraniczne występując w roli prelegentów czy partnerów społecznościowych.