Multimedia

Prelegent:
Hubert Poznański

[#480] Kluczowe praktyki DevOps wspierające osiągnięcie DoD w cyklu życia aplikacji

Podczas drugiej prelekcji Hubert opowie o Definition of Done (DoD) w kontekście aplikacji. Jest to formalnie zdefiniowany zestaw kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby konkretna funkcjonalność, serwis został uznany za ukończony. DoD jest kluczowym elementem w metodykach zwinnych, takich jak Scrum, i służy do zapewnienia jakości, przejrzystości oraz wspólnego rozumienia stanu zakończenia prac wśród wszystkich członków zespołu. Podczas prezentacji zostanie omówione wprowadzenie do samego DoD oraz poszczególne elementy: automatyzacje i ciągłą integrację, monitorowanie, testowanie, współpracę, komunikację oraz wyzwania.

Zobacz także:

O nas

Paweł Ufnalewski i Mariusz Dalewski od zawsze żyli w pracy i po pracy światem IT. W 2015 roku założyli na Facebooku grupę SysOps/DevOps Polska. 3 lata później udało się sformalizować działania i dziś jesteśmy Fundacją. SO/DO Team w tym czasie się powiększył i moderuje cztery grupy na Facebooku, których łączna liczba uczestników przekroczyła 64 000.

SO/DO organizuje również cykliczne spotkania dla osób zainteresowanych tematyką SysOps, DevOps i SecOps. Spośród specjalistów wybraliśmy najlepszych w swoich dziedzinach i stworzyliśmy z nimi pełnowymiarowe szkolenia. Wspieramy też inne konferencje polskie i zagraniczne występując w roli prelegentów czy partnerów społecznościowych.

Pobierz raport