Multimedia

Prelegent:
Scott Winkler

[#355] Terraform Best Practices

ENG
Learn how to write effective Terraform configuration using modern syntax and design patterns. Topics include: for-expressions, input variable types, module and provider versioning, and how to safely perform Terraform changes in production.

PL
W trakcie prelekcji dowiecie się, jak pisać efektywną konfigurację Terraforma przy użyciu nowoczesnej składni i wzorców projektowych. Tematy obejmują: wyrażenia for, typy zmiennych wejściowych, wersjonowanie modułów i dostawców oraz jak bezpiecznie przeprowadzać zmiany w Terraformie w produkcji.

Are you interested in working for Snowflake? Take a look at their website: https://careers.snowflake.com/us/en

We also invite you to our Partner’s channel:
https://www.youtube.com/c/SnowflakeInc

Jesteście zainteresowani pracą w firmie Snowflake? Zajrzyjcie na ich stronę: https://careers.snowflake.com/us/en

Zapraszamy również na kanał naszego Partnera:
https://www.youtube.com/c/SnowflakeInc

Zobacz także:

O nas

Paweł Ufnalewski i Mariusz Dalewski od zawsze żyli w pracy i po pracy światem IT. W 2015 roku założyli na Facebooku grupę SysOps/DevOps Polska. 3 lata później udało się sformalizować działania i dziś jesteśmy Fundacją. SO/DO Team w tym czasie się powiększył i moderuje cztery grupy na Facebooku, których łączna liczba uczestników przekroczyła 52 000.

SO/DO organizuje również cykliczne spotkania dla osób zainteresowanych tematyką SysOps, DevOps i SecOps. Spośród specjalistów wybraliśmy najlepszych w swoich dziedzinach i stworzyliśmy z nimi pełnowymiarowe szkolenia. Wspieramy też inne konferencje polskie i zagraniczne występując w roli prelegentów czy partnerów społecznościowych.