Multimedia

Prelegent:
Damian Wojsław

[#482] Automatyzacja zmian w infrastrukturze IT przy pomocy IaC: Terraform i Atlantis

W pracy z projektami, najczęściej do zarządzania swoją infrastrukturą, wykorzystuje się narzędzia takie jak CDKTF, Terragrunt lub Terraform. Większość z klientów aplikuje zmiany do infrastruktury manualnie, co może prowadzić do wielu problemów: od omyłkowego aplikowania zmian na błędnym koncie AWS, do równoczesnego aplikowania różnych zmian przez kilku członków zespołu. Używając Terraforma lub innego projektu bazowanego na Terraformie jest ryzyko, że takie akcje doprowadzą do awarii systemu, którym zarządzamy. Atlantis (runatlantis.io) to projekt z otwartym źródłem, którego można użyć do automatycznego aplikowania tych zmian w centralnym miejscu. Atlantis ponadto pilnuje, żeby zmiany były wprowadzane bezpiecznie – jedna po drugiej. W prezentacji Damian pokaże, jak skonfigurować Atlantisa i jak używać go w codziennej pracy.

Zobacz także:

O nas

Paweł Ufnalewski i Mariusz Dalewski od zawsze żyli w pracy i po pracy światem IT. W 2015 roku założyli na Facebooku grupę SysOps/DevOps Polska. 3 lata później udało się sformalizować działania i dziś jesteśmy Fundacją. SO/DO Team w tym czasie się powiększył i moderuje cztery grupy na Facebooku, których łączna liczba uczestników przekroczyła 64 000.

SO/DO organizuje również cykliczne spotkania dla osób zainteresowanych tematyką SysOps, DevOps i SecOps. Spośród specjalistów wybraliśmy najlepszych w swoich dziedzinach i stworzyliśmy z nimi pełnowymiarowe szkolenia. Wspieramy też inne konferencje polskie i zagraniczne występując w roli prelegentów czy partnerów społecznościowych.

Pobierz raport