Multimedia

Prelegent:
Artur Poczekalewicz

[#388] Aplikacje w kontenerach i na maszynach wirtualnych – w podejściu DevOps

Prezentacja Artura przedstawia koncepcje zarządzania aplikacjami w metodologii GitOps/DevOps – niezależnie od tego czy są to aplikacje uruchamiane w kontenerach, czy maszynach wirtualnych. Korzystanie z jednej platformy do utrzymywania kontenerów i maszyn wirtualnych daje możliwość korzystania z w/w metodologii oraz dodatków takich jak: skalowanie, polityki bezpieczeństwa sieciowego definiowane w kodzie czy Service Discovery. Wychodząc ze schematu “mam kontenery, mam maszyny wirtualne” i patrząc na to z poziomu “mam aplikacje”, jesteśmy w stanie lepiej wykorzystywać nowoczesne narzędzia i techniki. Dają one łatwość, szybkość, elastyczność i bezpieczeństwo podczas wdrażania aplikacji – czy to na pojedynczych środowiskach, czy też w modelu rozproszonym.

Więcej informacji o firmie Red Hat na stronie: https://www.redhat.com/en

Zobacz także:

O nas

Paweł Ufnalewski i Mariusz Dalewski od zawsze żyli w pracy i po pracy światem IT. W 2015 roku założyli na Facebooku grupę SysOps/DevOps Polska. 3 lata później udało się sformalizować działania i dziś jesteśmy Fundacją. SO/DO Team w tym czasie się powiększył i moderuje cztery grupy na Facebooku, których łączna liczba uczestników przekroczyła 52 000.

SO/DO organizuje również cykliczne spotkania dla osób zainteresowanych tematyką SysOps, DevOps i SecOps. Spośród specjalistów wybraliśmy najlepszych w swoich dziedzinach i stworzyliśmy z nimi pełnowymiarowe szkolenia. Wspieramy też inne konferencje polskie i zagraniczne występując w roli prelegentów czy partnerów społecznościowych.