Multimedia

Prelegent:
Adam Mazouz

[#436] Building a Cloud Strategy with Pure Cloud Block Store

Hardware failures, human errors, and natural disasters are unavoidable occurrences that can impact any system, including the cloud. Whether you are an individual or part of an enterprise, it is crucial to proactively prepare for and efficiently recover from such disasters. In this session, Adam will provide valuable insights and practical demonstrations on constructing robust cloud strategies that ensure resilience, scalability, and cost optimization. Discover how Pure Cloud Block Store can play a crucial role in achieving these goals, enabling you to swiftly overcome challenges and minimize downtime.

Zobacz także:

O nas

Paweł Ufnalewski i Mariusz Dalewski od zawsze żyli w pracy i po pracy światem IT. W 2015 roku założyli na Facebooku grupę SysOps/DevOps Polska. 3 lata później udało się sformalizować działania i dziś jesteśmy Fundacją. SO/DO Team w tym czasie się powiększył i moderuje cztery grupy na Facebooku, których łączna liczba uczestników przekroczyła 64 000.

SO/DO organizuje również cykliczne spotkania dla osób zainteresowanych tematyką SysOps, DevOps i SecOps. Spośród specjalistów wybraliśmy najlepszych w swoich dziedzinach i stworzyliśmy z nimi pełnowymiarowe szkolenia. Wspieramy też inne konferencje polskie i zagraniczne występując w roli prelegentów czy partnerów społecznościowych.

Pobierz raport