Multimedia

Prelegent:
Michał Bojko

[#476] Data Driven Business w kontekście konteneryzacji

Data-Driven Decision Making (DDDM) jest podejściem, które opiera się na wykorzystywaniu danych i informacji w procesie podejmowania decyzji. W dzisiejszym zglobalizowanym i technologicznie zaawansowanym świecie, ilość dostępnych danych rośnie w szybkim tempie. DDDM zakłada, że decyzje biznesowe, strategiczne czy operacyjne powinny być podejmowane na podstawie analizy obiektywnych danych i faktów, a nie tylko na podstawie intuicji czy doświadczenia. Poprzez zbieranie, analizowanie i interpretację danych, organizacje mogą uzyskać zrozumienie trendów i wzorców, co prowadzi do precyzyjnych decyzji. Sesja intro traktuje o fundamentach, które są wymagane, aby DDDM mogło funkcjonować w organizacji oraz o tym, jak każdy programista może w swoim ogródku wykorzystać to podejście, aby być bardziej atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy.

Zobacz także:

O nas

Paweł Ufnalewski i Mariusz Dalewski od zawsze żyli w pracy i po pracy światem IT. W 2015 roku założyli na Facebooku grupę SysOps/DevOps Polska. 3 lata później udało się sformalizować działania i dziś jesteśmy Fundacją. SO/DO Team w tym czasie się powiększył i moderuje cztery grupy na Facebooku, których łączna liczba uczestników przekroczyła 64 000.

SO/DO organizuje również cykliczne spotkania dla osób zainteresowanych tematyką SysOps, DevOps i SecOps. Spośród specjalistów wybraliśmy najlepszych w swoich dziedzinach i stworzyliśmy z nimi pełnowymiarowe szkolenia. Wspieramy też inne konferencje polskie i zagraniczne występując w roli prelegentów czy partnerów społecznościowych.

Pobierz raport