Aktualności

23.06.2021

DevOps i SysOps – podobieństwa, różnice i opis stanowisk

W ostatnich latach w dyskusjach poświęconych infrastrukturze IT w firmie często pojawiają się dwa terminy – DevOps oraz SysOps. Czym oba te stanowiska różnią się od siebie? Jak powinni być sprofilowani kandydaci na każde z nich i którego z nich tak naprawdę potrzebuje firma? W poniższym wpisie przedstawiamy oba te stanowiska od strony kandydatów.

DevOps

Nazwa DevOps stanowi połączenie angielskich słów „Development and Operations”. Stanowisko to opiera się na zarządzaniu i koordynowaniu zadań zespołów deweloperskich i operacyjnych. Tym samym, by skutecznie poruszać się w tej dziedzinie, konieczne jest posiadanie szerokiego spektrum umiejętności. Specjalista DevOps musi cechować się znajomością jednego lub więcej języków programowania (np. C, C++, PHP lub Java), do tego trzeba posiadać zdolność tworzenia skryptów np. w Bash. Dodatkowo, przydatna okaże się również dobra znajomość środowiska Linux i Windows. Od specjalisty DevOps oczekuje się, że będzie umiał pracować z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi typu open source służących do zarządzania kodem. Umiejętności operatora IT oraz administratora systemów pomogą w przeprowadzaniu integracji i procesów wdrożeniowych. Kluczowe jest również opanowanie narzędzi automatyzujących, takich jak Jenkins czy Ansible.

Jeśli chodzi o kompetencje miękkie, dobry specjalista DevOps powinien być skupiony na swoim zespole, a tutaj ważna jest empatia, która pomoże we wzajemnym zrozumieniu i łagodzeniu konfliktów. Do tego dochodzi również komunikatywność, umiejętność współpracy i chęć doskonalenia własnych umiejętności.

SysOps

SysOps, czyli „System Operations”, opiera się na ITIL (Information Technology Infrastructure Library), powstałym w latach 80. i nieustannie rozwijanym zbiorze praktyk zarządzania usługami informatycznymi. Osoba pełniąca funkcję administratora SysOps musi bardzo dobrze znać i rozumieć infrastrukturę firmy, ponieważ jej głównym zadaniem jest utrzymanie jej i uporządkowane wprowadzanie zaplanowanych zmian. Jednocześnie, kompetencje i wiedza SysOpsa pozwalają na szybką reakcję w przypadku nieprzewidzianych incydentów i problemów, zapewniają też bezpieczeństwo infrastruktury.

Jedną z różnic między DevOps a SysOps jest źródło zmian. W przypadku DevOps, takim źródłem w dużej mierze jest sam użytkownik. W przypadku SysOps, zmiana jest konsekwencją procesów zachodzących w firmie / projekcie.

Dobry administrator SysOps powinien cechować się doświadczeniem w zakresie monitorowania infrastruktury, jej zarządzania i konfiguracji. Umiejętność organizacji pracy i komunikacji jest kluczowa, by efektywnie pełnić tę rolę.

 

Podobieństwa i różnice

Jednym z najważniejszych zadań administratora SysOps jest szybkie reagowanie na zmiany w zakresie funkcjonowania infrastruktury firmy. Owe zmiany wprowadzane są w sposób ostrożny, stabilny i pozbawiony ryzyka, a ich planowanie zachodzi z wyprzedzeniem. Podczas gdy DevOps wprowadza zmiany poprzez kod, SysOps bardziej skupia się na modyfikacjach w obrębie serwerów.

Jako że DevOps i SysOps są mocno powiązane z przetwarzaniem w chmurze, idealny kandydat na te stanowiska powinien również posiadać doświadczenie w zakresie platform chmurowych takich jak Azure czy Amazon Web Services.

DevOps i SysOps – jak się tego uczyć?

Przede wszystkim trzeba sobie założyć, że ciągła nauka jest tutaj niezbędna. Oba stanowiska są bardzo obszerne i dotykają wielu zagadnień, a to oznacza, że zmiany zachodzić będą często. Pomocne tutaj okażą się szkolenia, seminaria, wykłady, wydarzenia i kursy dostępne online w serwisie SysOps/DevOps Polska. Dobrym pomysłem jest zapisanie się do grup społecznościowych, np. na Facebooku, Slack, reddit i Discordzie. Mailingi od specjalistów zapewniają dostęp do świeżych informacji i praktycznej wiedzy, która regularnie trafi na skrzynkę pocztową. Przydatne okaże się obserwowanie znanych osób z branży na portalach takich jak LinkedIn czy Instagram. Wszystkie te czynności pomagają nawiązać znajomości i otrzymać wsparcie. Z czasem warto zaangażować się w tworzenie wspólnych projektów, by budować portfolio, nabierać doświadczenia i mieć co zaprezentować w CV.

Podsumowanie

Rynek IT poszukuje zarówno specjalistów DevOps, jak i SysOps. W zależności od potrzeb danej firmy, każdy z tych terminów może być rozumiany nieco inaczej, a role danego specjalisty mogą podlegać zmianie. Zmiana w IT nie jest jednak niczym niezwykłym – jest jednym z filarów, na których opiera się rozwój nowych technologii.